PostHeaderIcon Strona główna

 

 

 

 

Witamy na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr. 14 z 2011 r. poz. 67 ) .

Opracujemy i wdrożymy nowe akty normatywne.